new place art gallery Den Bosch Galeire Den Bosch

Exposities 2010  Social network  Print this page

01 - 05 december 2010 Exhibition at Art Manege 2010, Moscow, Russia

Marble sculptures from cycle "On the Quest for the Truth. Ancient Greece" and "On the Quest for the Truth. Back to the Roots" were presented on the international exhibition Art Manege 2010 in Moscow, Russia.

Watch the video:29 - 31 oktober 2010 "Terug naar de Herkomst" at Kunst en Living Ahoy Rotterdam, The Netherlands

New Place Art Gallery (ex- CAX Art Studio) exhibited 6 sculptures of Sergey Khorikov on Kunst en Living 2010 in Rotterdam accompanied by a Dutch artist Tine Weissenbach who presented her press creations.

Watch the video:11 september 2010 Exhibition-reception "Back to the Roots"

In september 2010 exposeerde Sergey Khorikov een nieuwe cyclus van zijn beelden tijdens een Nederlands project van New Place Art Gallery (ex- CAX Art Studio) in Amersfoort. Deze cyclus, gewijd aan de menselijke evolutie, is getiteld "Terug naar de Herkomst".

An exciting event, an exhibition-reception "Back to the Roots" presenting the creations of Sergey Khorikov took place in Amersfoort in September 2010. A friendly and relaxed atmosphere art lovers and wonderful sculptures made the event an exciting adventure.

Watch the video:19 - 28 maart 2010 Exhibition at Central House of Artists, Moscow, Russia

Zes beelden van de cyclus "Het Oude Griekenland"en "Speuren van Waarheid" werden getoond tijdens de Internationale Art Salon 2010 in het Centrale Huis der Kunsten in Moskou. Twee beelden van diezelfde cyclus, "Silen"en "Argo", werden genomineerd voor een tweede prijs tijdens de internationale tentoonstelling Huis der Kunstenaren in Moskou in april 2010.

The sculptor along with his creatins were filmed by narional tv chanel "Culture". Below you will find the translated version:
"In the section "Personal art axhibitions" artworks of Sergey Khorikov attract attention. The author is interested in ancient civilizations, myths of peoples of the world, Hellas, the Greek gods. All this for the sculptor is a source of inspiration. He embodies his ideas in marble -the favorite material of the ancient masters."Marble responses to the structure
of ancient Greece, its philosophy. The synonym of stone is friendly, open ", - explains the sculptor.

Mythological heroes for Sergey Khorikov are not just images of the distant past. He tries to present them in our time, to understand how Nike and Aphrodite, Prometheus or Hercules with bow and arrows. would have behaved now."The distinctive feature of these arrows is that they do not miss the target. Besides, they brought death even for the Gods. The major goal of those arrows is to kill the chimerical monster that impeds the development of mankind.Therefore, all the deeds of Hercules are subject to the destruction of these chimeras "- adds the sculptor.

Sergey Khorikov strives to achieve movement in his creations, as according to the ancient philosophers, "everything flows and changes". Improvisation is the major aspect for Sergey. He takes a stone, tries to picture the image in it, identifies the points and chops off all unnecessary. Therefore the final result is always unpredictable."
Download brochure...

Watch the video:New Place art gallery

Verwersstraat 45
(direct naast het Noordbrabants Museum)
5211 HT 's-Hertogenbosch

Openingstijden:

Woensdag 14:00 - 17:00 uur
Donderdag 14:00 - 17:00 uur
Vrijdag 14:00 - 17:00 uur
Zaterdag 14:00 - 17:00 uur
Elke 1e zondag v/d maand 12:00 - 15:00 uur
en op afspraak
juli - zomerstop

NU IN DE GALERIE:

Marble Metaphysics is een project van Sergey Khorikov, de Russische beeldhouwer die probeert de universele menselijke ervaring en gevoelens in het centrum van zijn artistieke creativiteit te plaatsen. Sergey ziet de mensheid, afgebeeld als een druiventros, rijpend aan de rank van het Universum, belichaamt het innerlijk, het geweten van de Schepper.Grafiek is eindeloos: diepdruk en etsen
De inspiratie van de Nederlandse
kunstenaar Tine Weissenbach ligt bij de mens in al zijn beweging en houding. Ze probeert rust en evenwicht uit te dragen door middel van grafiek. Tine zoekt naar rust en evenwicht op doek en papier. Haar kunst is een experiment met materialen, composities en kleuren.

New Place art gallery

Verwersstraat 45
(direct naast het Noordbrabants Museum)
5211 HT 's-Hertogenbosch
Tel.: 0681148717
www.new-place-gallery.com
contact@new-place-gallery.com

Openingstijden:

Donderdag 14:00 - 17:00 uur
Vrijdag 14:00 - 17:00 uur
Zaterdag 14:00 - 17:00 uur
Elke 1e zondag v/d maand 12:00 - 15:00 uur
en op afspraak

juli - zomerstop


Copyright "New Place art gallery" 2012