Toni Boot: aarde, water, vuur, en lucht

“We have chosen to come here, only to become one with the great spirit. Melt into enlightenment”. Lynn V. Andrews

De natuur met haar elementen staan centraal in de schilderijen van Toni Boot. Omdat zij aan de kust woont en daar vaak op het strand wandelt ervaart zij iedere dag de invloed van de wind en het water. In haar werk laat zij zich inspireren door deze elementen aarde, water, vuur, en lucht, maar ook door mens en dier en beelden die uit het onbewuste naar boven komen. Zij wordt bewogen door de natuurkrachten om haar heen, licht en kleur spelen een belangrijke rol , kleur heeft een ziel, maar ook de symboliek is belangrijk, we leven in een wereld vol symbolen. Als mens zijn wij spirituele wezens die onderdeel uitmaken van de natuur, stelt zij. In mijn schilderwerk druk ik in wezen uit ,wie ik ben. Het is voor mij een veranderingsproces dat constant in beweging is. Haar schilderijen bezitten een mystieke of magische lading.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *